TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BỘ MÔN DU LỊCH

THE DEPARTMENT OF TOURISM

tourism@tdu.edu.vn

Hội nghị sinh viên học tốt năm học 2022-2023 của BM Du lịch

Vào lúc 14h00' ngày 24/03/2023 tại Hội đường D

Kính mong các bạn SV tham dự đầy đủ !!!