TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BỘ MÔN DU LỊCH

THE DEPARTMENT OF TOURISM

tourism@tdu.edu.vn

ĐH Việt Nam học khóa 15 và ĐH Du lịch khóa 15

Nằm trong chương trình đào tạo của ngành Việt Nam học và Du lịch, Thực tế ngoài trường là một trong những học phần dành cho sinh viên hệ Đại học Việt Nam học và ĐH Du lịch năm thứ 4 tham gia đi thực hành, khảo sát tour, tuyến du lịch. Nội dung chuyến Thực tế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khảo sát thực địa, thực hành thuyết minh và hướng dẫn trên xe và tại các điểm du lịch nhằm giúp sinh viên được trải nghiệm cũng như thực nghiệm nghiệp vụ về chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra, đây là chuyến đi để sinh viên hoàn thiện kỹ năng thiết kế tour, khảo sát tuyến du lịch từ Cần Thơ đi Tây Nguyên đến các tỉnh miền Trung. Qua chuyến đi, sinh viên vừa được củng cố kiến thức lý thuyết và kiến thức thực tế, vừa bước đầu làm quen với công việc của một người hướng dẫn viên du lịch, làm nền tảng cho công tác hướng dẫn sau khi ra trường.

            Chuyến thực tế tổ chức đưa sinh viên từ Cần Thơ đến Thừa Thiên Huế, trước hết đó là nguyện vọng của sinh viên, rất thiết tha được đặt chân đến vùng đất cố đô của đất nước. Đồng thời, các tuyến điểm trong lịch trình của chuyến đi này đều là những điểm du lịch chủ yếu của thị trường khách du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và miền Nam nói chung – hai địa bàn làm việc chủ yếu của sinh viên ngành du lịch của trường ĐH Tây Đô và cũng là cung đường chủ chốt cho hoạt động hướng dẫn du lịch sau này của các em sinh viên.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông