TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BỘ MÔN DU LỊCH

THE DEPARTMENT OF TOURISM

tourism@tdu.edu.vn

Hội nghị sinh viên học tốt năm học 2023 – 2024

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 – 2024 của Nhà trường; Bộ môn Du lịch tổ chức “Hội nghị sinh viên học tốt năm học 2023 – 2024”; nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập và rèn luyện, tạo không khí thi đua, đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông