TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

BỘ MÔN DU LỊCH

THE DEPARTMENT OF TOURISM

tourism@tdu.edu.vn

BỘ MÔN DU LỊCH (THE DEPARTMENT OF TOURISM)

GIỚI THIỆU

Bộ môn Du lịch – Trường đại học Tây Đô là Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-CTHĐQT-ĐHTĐ ngày 14 tháng 5 năm 2020.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Bộ môn Du lịch có nhiệm vụ đào tạo đủ mọi trình độ các ngành:

1. Du lịch;

2. Quản trị địch vụ du lịch và lữ hành;

3. Quản trị khách sạn;

4. Việt Nam học.

- Thực hiện các NCKH, hướng dẫn người học NCKH

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch thực tế, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên; Thực hiện các công việc khác do Ban Giám hiệu phân công.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

Đội ngũ giảng viên bao gồm giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên và các giảng viên thỉnh giảng đều là những người có kinh nghiệm thực tiễn và giảng dạy, nhiệt tình và có khả năng sư phạm.

- Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), được đào tạo từ năm 2007 đến nay

- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2015 đến nay),

- Ngành Du lịch (2019 đến nay),

- Ngành Quản trị khách sạn (2019 đến nay).

Đến nay, đã có gần 1000 sinh viên của Bộ môn đã tốt nghiệp, đóng góp đáng kể nguồn nhân lực du lịch cho vùng ĐBSCL và TP.HCM, với nhiều vị trí lãnh đạo, quản lí trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Ngành Việt Nam học, đã có sinh viên đạt giải nhất cuộc thi “Kỹ năng hướng dẫn du lịch toàn quốc” lần 1, năm 2012. Nhóm sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có sinh viên vào chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 21 - năm 2019.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Điều chỉnh các mục tiêu chiến lược, các chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn, hằng năm của Bộ môn Du lịch phản ánh được (i) tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trường cũng như  các mục tiêu  chiến lược trong đào tạo, NCKH và PVCĐ, (ii) định hướng đổi mới sáng tạo và (iii) xây dựng đại học thông minh thích ứng với yêu cầu của công nghiệp 4.0. Đồng thời lập các kế hoạch tương ứng để thực hiện thành công các chiến lược này.

Năm 2020, tự đánh giá CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành đã KĐCL CTĐT đạt chuẩn quốc gia hướng tới đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

LIÊN HỆ

- ĐC: số 68 Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

- ĐT: (0292)2244442

- Email: tourism@tdu.edu.vn

- Web: http://tourism.tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông